CORONA

Nyt om Corona

Rødding lægehus har nu gradvis øget aktiviteten jf Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, at man enten via hjemmesiden eller via telefonisk kontakt kan blive visiteret til en konsultation i klinikken, en video- eller telefonkonsultation.

For booking via hjemmesiden gælder, at man signerer for ikke at have symptomer, som svarer til Covid 19.

Det gælder stadig, at man ikke må møde må op med luftvejssymptomer som feber, ondt i halsen, hoste eller nys.

Seneste nyt om Covid 19: Link https://www.regionsyddanmark.dk/wm520809

 

For sundhedspersonale

Ved Covid-19 vurderingsenhed testes sundhedspersonale med ovenståede luftvejssymptomer, som umiddelbart vil kunne genoptage arbejde ved negativ test OG varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet, ældreplejen, eller i andre helt særlige nøglefunktioner.

Personaleleder skal udfylde nedenstående blanket;

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/blanket-for-arbejdsgivererklaering-til-test-af-medarbejder

Covid 19 vurderingsenheden skal derefter kontaktes direkte på tlf nr 24200550 med henblik på aftale om test.

 

Vi tester ikke for covid-19 i lægehuset.

 

Der gives tider til: 

  • børneundersøgelse med vaccination
  • graviditetsundersøgelse
  • kontrol af ustabil kroniske sygdom og udvalgte årskontroller

Men du bedes aflyse, såfremt du eller dit barn får forkølelse, feber eller hoste på dagen.

 

Vi anmoder om, at der ved generelle spørgsmål vedr. corona benyttes 

 

corona-hotline 7020 0233 

www.coronasmitte.dk 

www.sst.dk/corona

hvor der løbende opdateres information. 

 

BØRN OG COVID-19

Anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) om børn med kroniske sygdomme og start i dagtilbud og skole.

 

Børn med særlig risiko udgør bla.;

-udvalgte hjerte-, nyre-, gigt- og lungesygdomme

-biologisk behandling, herunder fast prednisolonbehandling

-nerve- og muskelsygdomme, hvor barnet er tilknyttet Respirationscenter Øst/Vest

 

Børn med velbehandlet asthma er ikke i særlig risiko.

 

Børn der er i særlig risiko tilrådes på nuværende  tidspunkt at blive passet i hjemmet. Dette gælder også børn, der forud for SARS CoV2 epidemien ikke kunne passes uden for hjemmet.

Det er vigtigt at understrege, at også børn i ”øget risiko” forventes at klare COVID-19 uden alvorlig sygdom.

 

Øvrige børn kan starte i dagtilbud og skole.

 

Familier til børn i særlig risiko må ifølge Sundhedstyrelsens anbefalinger arbejde og opstarte dagtilbud og skole, men skal være særligt opmærksomme på symptomer og overholde Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for socialt samvær.

 

Er du i tvivl om dit barn skal starte i institution eller skole, skal du kontakte jeres patientansvarlige læge på sygehuset.

Enkelte børn er kontaktet direkte, idet man ved individuel lægelig vurdering skønner, at de er i større risiko for COVID-19.

 

Vurderingen af, hvilke børn der er i ”særlig risiko” vil ændre sig i takt med at vi får mere viden og erfaring.

 

Læs den detaljerede vejledning på;

 

http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/Corona_2020/særlige_risiko_børn_2020_april.pdf