KOL OG ASTMA

Ved lungesygdommene astma og KOL(rygerlunger) anbefaler vi en årlig konsultation med henblik på lungefunktionsundersøgelse, 

  • samtale om livsstil 
  • tobaksforbrug 
  • kost
  • vægt 
  • motion  
  • evt vaccinationer
  • medicingennemgang.

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.
 
Er du i tvivl om, du tager din inhalationsmedicin korrekt, da læs om inhalationsteknik på nedenstående link:
astma/kol inhalations medicin.
 
Du kan hente nyttig information om astma/kol på følgende hjemmeside: http://astma-allergi.dk 
Sundhedsstyrelsen har lavet en folder om KOl. Den kan du hente her.
 

Vejen kommune tilbyder program med træning af fysioterapeuter og undervisning om KOL. Træningen foregår på Brørup Sundhedscenter. Det er gratis.