DIABETES TYPE 2

Har du fået diagnosticeret type 2 diabetes tilbyder vi dig følgende:

Der tilbydes en årlig konsultation hos sygeplejersken/lægen med henblik på

 • livsstilssamtale, 
 • svar på blodprøver svar
 • urinprøve mhp. nyrefunktion 
 • blodtrykskontrol, 
 • hjertekardiogram, 
 • fodkontrol
 • medicingennemgang 

Vi anbefaler vi en konsultation hver 4 eller 6 måned hos sygeplejersken med henblik på

 • Livsstilssamtale
 • svar på langtidsblodsukker
 • måling af blodtryk
 • vægt
 • fodpuls 
 • blodprøver
 • medicingennemgang

Vi anbefaler kontrol ved øjenlæge mhp. mulige forandringer på nethinden årligt og ved behov fodterapeut.
Oplysning om type 2 diabetes kan findes på dette link: 
Sundhed.dk – om type 2 diabetes
 
Rødding Lægehus deltager i det landsdækkende diabetes forskningsprojekt kaldet DD2: 
Formålet md projektet er at forbedre behandlingen for patienter med type 2 diabetes samt følge sygdommens udvikling i Danmark. Det vil ske gennem det danske registersystem samt ved at opbygge en ny national database med tilhørende blod- og urinprøver.
Får du stillet diagnosen type 2 diabetes, vil vi derfor spørge, om du vil deltage i projektet
Det ikke forbundet med ubehag at deltage i projektet. Du vil få taget blodprøve, blive spurgt om livsstil, få målt hofte- og taljeomfang, samt du skal aflevere en urinprøve. Alle disse tiltag laver vi alligevel altid i forbindelse med diabeteskontrol. Forskellen er nu, at data også går til en central database.
Du kan læse mere om projektet på 
www.DD2.nu