BØRNEUNDERSØGELSER

Børneundersøgelse tilbydes, når barnet er:
5 uger
5 måneder (+ vaccination)
12 måneder (+vaccination)
2 år
3 år
4 år (+vaccination)
5 år (+ vaccination)