REFERAT FRA PATIENTRÅDSMØDE DEN 30 JANUAR 2019

Referat fra patientrådsmøde den 30. januar 2019

Til stede: som bruger af Lægehuset

Grethe Uekermann (GU)

Egon Nissen (EN)

Anders Finnerup (AF)

Anne Magrethe Cordes  (AMC)

Dorte Kirchoff (DK)

Til stede fra lægehuset

Lene Larsen (LLA)

Anne Birgitte Andersen (AA)

Lone Oksen (LO)

 

Afbud

Anette grønning  (AG) (gæst i forhold til E- konsultation projektet)

Marie Ockens (MO)

 

 1. Godkendelse af referat
  1. (navn rettes fra sidste referat)
 2. Godkendelse af dagsorden
  1. DK har punkt til evt.
 3. Nyt fra lægehuset
  1. LLA orienterer om nyt fra lægehuset
   1. Vi får 2 uddannelseslæger samt sygepleje studerende i huset i løbet af 2019
   2. Åben konsultation. Der orienteres om hensigten med Åben konsultation og patientrådet kommer med input.
   3. ”Min læge” App info om brugen og hensigten.
   4. Nem id portal til hjemmesiden- hvilket betyder øget sikkerhed og derfor overgår til nem id fremfor kode ved brug.
   5. Færre lægesekretærer i huset. Huset har valgt at spare ressourcer. Trenden er at flere booker tider online og korresponderer med lægerne via mail.
   6. Huset deltager fortsat i projektet omkring E- konsultation.  Anette Grønning deltager ved næste møde.

 

 1. Videokonsultation kommer til at køre som et pilotprojekt, som vi vil orientere omkring til næste møde.
 1. Dorte Kirchoff og Anne Marie Cordes:
  1. Der er aftalt 2 møder årligt i patientrådet, hvilket de mener er for få. Er man forhindret i at deltage, så går der et helt år, før man atter er på banen. På den måde bliver det for sårbart, og det er svært at følge op på eventuelle beslutninger. Der er et ønske om flere møder. Vi bliver enige om, at holde et møde før sommerferien og dernæst 3 x årligt fra kl 16-18
  2. Rollen i patientrådet efterspørges og diskuteres. Vi er novicer på området, men vil gerne i fællesskab forsøge at gøre lægehuset til et bedre lægehus, at være patient.

Derfor vil vi gerne skabe et forum til diskussioner og input i forhold til oplevelser , service og nye tiltag. På den måde er der en forventning til patientrådet s medlemmer om at skabe et debatforum og komme med ideer til tiltag/undren/spørgsmål mm.

Omvendt vil vi gerne bruge dette fora til at viderebringe nyheder, oplysninger til brugerne af lægehuset.

Vi taler om brugerevalueringer, facebook, annoncering. På hvilken måde kan vi benytte disse platforme. Der er et ønske fra patientrådet omkring FB, da det et det medie, hvor informationer bliver set. Kunne hjemmesiden være mere aktiv.

Annoncering igennem NY tirsdag

Brugere af FB 6630

Vi vil gå tilbage til lægehuset og diskutere holdninger til FB.

 1. Vi vil gerne inddrage patientrådet i et fælles arrangement 2020
  1. Et arrangement for at opretholde sundhed
  2. Et arrangement for at lære lægehuset bedre at kende/ en del af nærmiljøet
  3. Bringe patientrådet tættere sammen
  4. Forslag/emner modtages gerne til næste møde
 2. Kunst i lægehuset
  1. Kunstudstilling i lægehuset er en succes. Vi har kunstnere booket til efteråret 2019, men mangler herefter frivillige som har lyst og mulighed for at udstille kunst. Henvendelse til Christina Rønne i lægehuset 74841940