REFERAT FRA PATIENTRÅDSMØDE DEN 30 JANUAR 2019

Tilstede: Dorthe ,Anne-Margrethe, , Kjeld, Anders ,Anne Birgitte , Lene

Ikke tilstede: Egon, Marie, Grethe, Lone

 

 • Referat godkendt
 • Snak om e-tjeneste der fungerer.
 • Lægehuset vil for nuværende ikke oprette facebookprofil, da det kræver en del i forhold til vedligeholdelse, opdatering mv.
 • Dorthe Kirckhoff har haft kontakt til en interesseret kundstudstiller. Vi vil sørge for kontakt til hende ( Kirsten Kjær Larsen, Vojens).
 • Vi snakker fællesarrangement til foråret : "GÅ-tema"
  • Der kommer forskellige input:
   • Foredrag:Evt kontakt til  Mona Østerlund der har skrevet en gå-bog.
   • Fælles gåtur
   • Børneorienteringsløb med skatte
 • Snak om at vi er tilmeldt som pilotpraksis i forhold til videokonsultationer - afventer konsulentbesøg.
 • Anne Birgitte orienterer om ambulatoriefunktion i forhold til kronikere.
 • Der drøftes fordele og ulemper ved nuværende åben kons og evt  istedet tid samme dag.

Referent

Næste møde til efteråret . 20 November 2019

Lene Larsen