REFERAT FRA PATIENTRÅDSMØDE DEN 16 MAJ

Referat fra patientrådsmøde den 16. maj 2018

 

 

Tilstede: Kjeld Thorsen. Anne Magrethe Cordes, Dorte Kirchoff, Lene Larsen, Inger Ulsøe, Anne Birgitte Andersen og Lone Oksen

  1. Referat fra 17 november godkendes

  2. Dagsorden godkendes. KT har punkt under eventuelt. Ellen Trane Nørby har været i Vejle i forhold til ”de sårbare ældre”.

  3. AA præsenterer tankerne omkring patientrådet og lægehuset. At huset ønskerne en større patientrådsskare hvor der er flere brugere af huset fremfor at lægehuset ”sidder for tungt på posten”. Lægehuset vil gerne at patientrådet er et forum, hvor nytænkning, ideer og andet kan debatteres med det formål, at gøre lægehuset et bedre sted at være patient.

  4. Vi ønsker fra lægehuset at ændre konstellationen af patientrådets medlemmer med 7 brugere og 3 fra lægehuset.

DK ytrer overvejelser i forhold til at der fermover kun er få medlemmer fra lægehuset. KT tænker at det er godt med flere borgere.

Der er ingen ”politisk beslutning” og der redegøres for lægehusets tanker. Fakta er at vi har været novicer på området. Lægehusets medlemmer har siddet ”tungt” på posten og vi vil gerne dele ansvaret.

Derfor er der sendt nye vedtægter ud som præsenteres:

Ændrede antal medlemmer

Ændrede antal møder- 2 møder om året.

Budget til udflugter arrangementer eller andet

Vedr. medlem for en 2 årig periode, så tages det op til møde hvert andet år

Der er forståelse og accept af tankerne fra lægehuset.

Vedtægterne vedtages.

  1. Anette Grønning beretter om nyt fra projekt E- konsultationer. Har nu fået bevilliget økonomi fra Veluxfonden og arbejder på et 3 årigt forskningsprojekt Både aktivitetscenteret i Rødding samt et center på Fyn er inddraget.

Anette vil fremover gerne komme og berette om projektets forløb. Der afholdes møder i aktivitetscenteret angånde e- kons og IT platform.

Der produceres postkort omkring projektet.

Der vil løbende være opfølgning på projektet.

  1. Nyt fra lægehuset ved LLA: Den ene sekretær har sagt op og fremover er der 3 sekretærer til ekspedition. Det betyder ændrede arbejdstider og åbne tider for lægehuset. Lægehuset åbner nu  dørene kl 8.00

Der er kommet ny sygesikringskortlæser, hvilket skulle lette registreringen.

Der orienteres om Jig saw projektet i huset.

Vi har sygeplejestuderende i huset.

Lars Johansen stopper pr 31/8 2018.

  1. Evt:

Referater lægges på lægehusets hjemmeside fra kommende møde.

KT referer fra Ellen Trane Nørbys besøg i Vejle. Flygtninges adfærd i forhold til lægen. Integrationsmedarbejder søges. KT vil skrive til kommunen.

Næste møde er 29/8 2018kl 18.30 i lægehuset. Lægehuset påtager sig, at finde nye medlemmer, som præsenteres på kommende møde.

 

Referent Lone Oksen